Lansarea proiectului social „Sunt pregătit – sunt sigur”

COMUNICAT DE PRESĂ:

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie (CSSCF) vă informează despre lansarea unui nou proiect social Sunt pregătit – sunt sigur”, destinat absolvenţilor Gimnaziilor Internat din Republica Moldova.

Proiectul dat este parte componenta a initiativei de micro-regrantare din cadrul proiectului regional „Consolidarea Capacităților Organizațiilor Non-guvernamentale și Administrațiilor Locale din Moldova și Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-institutionalizați”, implimentat de catre Asociatia Amici Dei Bambini (Ai.Bi. Moldova) în parteneriat cu Alianța ONG-lor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului si Familiei (APSCF), cu suportul financiar al Comisiei Europeane. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu „Centrul Media pentru tineri”.

Proiectul “Sunt pregătit – sunt sigur” se va desfasura pentru o perioada de 7 luni si are ca scopdezvoltarea și consolidarea capacităților unui grup de tineri absolvenți ai Gimnaziilor Internat, care ulterior sa serveasca drept resursă pentru alti semeni de-ai lor. Grupul non-formal numit „Care Leavers’ Friend`s” își va dezvolta capacitatea de a asigura o trecere sigură si graduala a tînărului din instituția rezidențială spre o viață independentă.

Grupul non-formal este constituit din 15 membri: 11 tineri absolvenți ai unor Gimnazii Internat din republica: Gimnaziul Internat Strășeni, Gimnaziul Internat Leova, Gimnaziul Internat Orhei si Gimnaziul Internat Cărpineni, cat si 4 membri voluntari in cadrul centrului. La moment acesti tineri sunt studenți la diferite colegii din Chișinău si care anterior au beneficiat de servicii de orientare profesională, înmatriculare la studii și suport pe parcursul acestora, acordate de specialiștii din cadrul CSSCF.

În cadrul proiectului ne propunem să realizăm activități pentru consolidarea grupului de tineri ca: vizite la instituțiile care prestează servicii sociale pentru tinerii absolvenți ai Gimnaziilor Internat (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Insula Speranțelor), oferirea unui curs de limba italiană și artă oratorică, vizite de cunoaștere a orașului, a  infrastructurii, a regulilor de comportament în diferite medii sociale (la teatru, film, muzeu, bibliotecă diferite localuri de alimentație publică), ședințe psihologice de grup, crearea unui blog și interviuri de evaluare a impactului proiectului asupra beneficiarilor. Printre activitățile de sensibilizarea a opiniei publice față de situația tinerilor ex-instituționalizați este planificată organizarea unui concert de binefacere: „Pentru voi copii lumii” cu participarea gratuită a interpreților autohtoni, mediatizarea concertului și organizarea unei mese rotunde de evaluare a proiectului.

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, care inițial s-a constituit ca un serviciu în cadrul Asociației Ai.Bi. Moldova, prestează servicii sociale copiilor și familiilor în dificultate din republică, începînd cu noiembrie 2003. CSSCF are misiunea să contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor din instituțiile rezidențiale, prin restabilirea relației cu familia și cu comunitatea, orientare profesională și reintegrare socială a tinerilor, socializare și responsabilizare.

*   *   *

Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi CSSCF la: tel/fax (+373 22) 727890, e-mail: ngo.ssccf@gmail.com.