Lansarea proiectului social „Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!”

 

Asociaţia Obştească INTECO lansează un nou proiect social “Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!”, destinat absolvenţilor Gimnaziului Internat din Străşeni.

Acest proiect are drept scop facilitarea integrării sociale a tinerilor, potenţiali absolvenţi ai Gimnaziului internat din Străşeni. Pe parcursul celor 6 luni de implementare a proiectului se prevede crearea bazei didactice a Programului de integrare socială a tinerilor absolvenţi ai Gimnaziului internat; instruirea acestora în domeniul Dezvoltare Personală şi dezvoltarea abilităţilor de management personal la tinerii absolvenţi.

Proiectul “Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!”este parte componentă a initiativei de micro-regrantare din cadrul proiectului regional „Consolidarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale şi Adminstraţiilor Locale din Moldova şi Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-instituţionalizaţi”, implementat de „Asociaţia Amici dei Bambini” (Moldova) în parteneriat cu Alianţa ONG-urilor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), cu suportul financiar al Comisiei Europene.

______________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi Asociaţia Obştească INTECO la Tel. (+373 22) 733754, Fax. (+373 22) 733197.

E-mail: intecomd@yahoo.com

www.inteco.wordpress.com

Acest document a fost elaborat cu asistenţa Ai.Bi. Moldova din sursele Uniunii Europene. Conţinutul acestui document ţine de responsabilitatea unică a Asociaţiei Obşteşti INTECO şi nu reflectă poziţia Uniunii Europene