Legea nr.99/2010 privind regimul juridic al adopției

COMUNICAT DE PRESĂ

Duminică, 30 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea nr.99/2010 privind regimul juridic al adopţiei. Cu această ocazie, Alianţa ONG -urilor active în domeniul Protecţiei Sociale Copilului şi Familiei – APSCF invită reprezentanţii mass-media şi ai societăţii civile, la conferinţa de presă dedicată acestui eveniment, care va avea loc miercuri, 02.02.2011, orele 15.00 la sediul agenţiei de presă „Info Prim Neo” (str. Puşkin 22, of 446).

Membrii APSCF consideră aprobarea Legii cu privire la regimul juridic al adopţiei un important pas înainte, făcut de Republica Moldova pentru garantarea dreptului fiecărui copil la familie, prevăzut de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, la fel şi un important pas în punerea în aplicare a Convenţiei de la Haga în materie de cooperare în domeniul adopţiei internaţionale.

Printre cele mai importante schimbări în procedurile de adopţie vizate de noua lege, se numără:

  • stabilirea autorităţilor competente şi atribuţiilor acestora în domeniul adopţiei;
  • evaluarea obligatorie a adoptatorului şi necesitatea obţinerii atestatului de adoptator;
  • stabilirea statutului de copil adoptabil;
  • instituirea Registrului de Stat privind copiii adoptabili şi a adoptatorilor, etc.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii sus menţionate, în termen de trei luni, Guvernul Republicii Moldova este chemat să racordeze legislaţia naţională la prezenta lege precum şi să elaboreze cadrul normativ necesar funcţionării acesteia.

APSCF se declară interesată de buna funcţionare şi aplicare corectă a prezentei legi, motiv pentru care lansează oficial crearea unui grup de lucru, constituit din ONG membre, cu un notabil grad de expertiză şi experienţă naţională şi internaţională în acest domeniu, focalizându-se, în special, pe următoarele tematici:

  • mecanismul de stabilire a statutului de copil adoptabil;
  • pregătirea cuplului adoptiv şi a copilului adoptabil;
  • mecanismul de potrivire;
  • adopţia copiilor cu necesităţi speciale.

În perioada imediat următoare grupul de lucru va elabora şi va prezenta Ministerului Municii, Protecţiei Sociale şi Familiei termeni de referinţă, utili cadrului normativ. Invităm toate ONG-urile interesate să se alăture Filialei din Moldova a Asociaţiei Amici dei Bambini, ONG „Salvaţi Copiii” Moldova, Asociaţiei Părinţilor Adoptivi în activitatea grupului de lucru.

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), constituită la 5 martie 2002, este un for de ONG-uri naţionale şi locale, care pune interesul superior al copilului pe prim planul a acţiunilor sale. La moment APSCF reuneşte 123 de ONG-uri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

„Amici Dei Bambini” Moldova „Salvați Copii Moldova” „Asociația Părinților Adoptivi”

Str.Constantin Stere 1 str.Constantin Stere 1 str.M.Dragan38, or.Călărași

Tel: 232112 , 237856 Tel: 232582, 237102 Tel: 0(244) 20329

e-mail: chisinau@aibi.it e-mail: salcop@moldnet.md e-mail: rgavrilita@yahoo.com