Atelierul II privind Monitorizarea CDC

Vă aducem la cunoștință că în perioada 3-4 noiembrie și 05-06 noiembrie 2010, Secretariatul APSCF cu suportul UNICEF Moldova, în incinta Institutului Muncii, au desfășurat primul atelier de lucru (rom/rus) din cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacităților instituționale ale Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) de monitorizare a Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC)”. Care și-a propus realizarea următoarelor obiective:

  • Înțelegerea implicațiilor respectării dreptului copilului la participare asupra realizării Drepturilor Copilului în general;
  • Identificarea abordărilor privind realizarea principiului interesul superior al copilului;
  • Examinarea modului în care sunt respectate drepturile copilului la viața, supraviețuire și dezvoltare;
  • Explorarea posibilităților de creare a rețelelor regionale ale ONG-urilor pentru promovarea Drepturilor Copilului;
  • Examinarea Observațiilor Finale ale Comitetului privind Drepturile Copilului pentru Republica Moldova;
    Informarea privind accesul sectorului asociativ din Republica Moldova la fondurile europene.În calitate de formator principal a fost invitat Dl Iosif Moldovanu, expert în domeniul Drepturilor Copilului, iar pentru modulul Accesul ONG-urilor din RM la fondurile UE, APSCF a încheiat acord de colaborare cu Centrul CONTACT.

    În perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 este planificată convocarea atelierelor de lucru regionale de constituire a Rețelei Regionale pentru Drepturile Copilului.