Animație de timp liber!

FORMARE DE FORMATORI

Zece reprezentanți ai ONG-urilor membre ale APSCF au participat la un seminar internațional „Formare de Formatori în domeniul animației socio-educative„.

Acest eveniment face parte din cadrul Programului PROCOPIL care se află la etapa de desfășurare a activităților post-proiect, componentă de Formare. În perioada 29 august – 07 septembrie 2010 în România, orașul Deva, Fundația «Conexiuni» a organizat un seminar de Formare de Formatori în domeniul animației socio-educative.

Obiectivul formării:

  • Formarea profesioniștilor (formatorilor) în domeniul animației socio-educative.

Formarea a fost dirijată de către 4 formatori în domeniu animației socio-educative din România (MMPSF), Franța (FRANCA), Republica Modova  (MS Diaconia) și Bulgaria (API).

La seminar au participat 20 de persoane dintre care 10 profesioniști din România și 10 din Republica Moldova, cu o bună experiență în activități socio-educative și animație de timp liber pentru copii, membri ai APSCF – selectați prin concurs de AO «Prietenii Copiilor». Printre acestea se numără AO «Avîntul», AO «INTECO», Terre des Hommes Moldova, CCF Moldova, Inițiativa Femeilor – Găgăuzia, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor « Neovita » și AO «Prietenii Copiilor».

«Formarea dată pe lînga faptul  a format noi competențe participanților a creat posibilitatea de a împartasi experiență în domeniul dat, accentuînd necesitatea instituirii meseriei de animator socio-educativ și în nomenclatorul de profesii din Republica Moldova» – menționează Tatiana Lungu, Președinte al AO „Prietenii Copiilor”.

La sfârșitul formării participanții au avut un examen ce a inclus două probe: proba scrisă – un chestionar format din 9 întrebări și proba practică – prezentarea unui proiect de formare de animatori socio-educativi. Participanții la formare inclusiv și cei din Republica Moldova vor primi diplome de formator eliberate de către comisia de examinare, recunoscute la nivel European.