ANUNȚ: atelier de lucru pentru membrii APSCF

 

Vă aducem la cunoștință că în perioada 27-28 august și 03-04 septembrie 2010 Secretariatul APSCF cu suportul UNICEF Moldova în incinta Institutului Muncii a desfășurat primul atelier de lucru (rom, rus) din cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacităților instituționale ale Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) de monitorizare a Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC)”. Care și-a propus realizarea următoarelor obiective:

  • Înțelegerea asemănărilor și diferențelor dintre adulți și copii, precum și a faptului că copiii au nevoi speciale;
  • Explicarea noțiunilor de baza din Convenția cu privire la Drepturile Copilului și a modului în care funcționează;
  • Examinarea principiilor orientative ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului;
  • Identificarea relației dintre deținătorul de drepturi și deținătorul de obligații, precum și a sistemului de influențe și obligații în asigurarea drepturilor copilului;
  • Examinarea procesului de monitorizarea și raportare a Convenției cu privire la Drepturile Copilului.

Realizarea acestora a fost posibilă prin implicarea activă a celor 14 ONG-uri membre ale alianței, din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova : Nord, Centru, Sud (participanți atelier rom) și Regiunea UTA Găgăuzia și Regiunea Transnistriana (participanți atelie rus), plus două ONG-uri partenere ale membrilor din Regiunea Transnistreană, care au depus dosarul la cererea secretariatului APSCF, după cum urmează :

Regiunea Nord:

OO pentru copii și tineret cu disfuncții locomotorii „STOICII” ;
AO «Filiala Organizației Scauților din Moldova»;
AO «Asociația Dezvoltarea Durabilă „Mileniul – III”» ;
OO «VIITORUL» ;
AO “Generația Mileniului III”;

Regiunea Centru:

AO de susținere a Copiilor cu Sindrom Convulsiv ;
OO «Salvați Copiii Moldova»;
AO «Deschidere»;
AO «Avîntul»;
OO «Centrul juridic de protecție a copiilor „Epitrop”;

Regiunea Sud:

AO “Prima”;
AO “Azi”;

Regiunea UTA Găgăuzia:

OO “Inițiativa Femeilor”;

Transnistria:

OO “APRIORI”
OO “TASDI”
OO “ Inițiativa Femeilor”
OO “OSORT”

În calitate de formator principal a fost invitat Dl Iosif Moldovanu, expert în domeniul Drepturilor Copilului.

Desfășurarea celui de-al doilea atelier este preconizată în perioada 3-5 noiembrie (atelier rom) și 5-7 noiembrie (atelier rus).