Identificarea antenelor regionale: nord, centru, sud

AVIZ către ONG-urile membre APSCF

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

 

1. Informații generale:

APSCF este o rețea națională de 122 ONG-uri active în protecția copilului și familiei și are drept obiectiv promovarea de politici publice în domeniul protecției sociale a copilului și familiei. Secretariatul APSCF este Centrul de Dezvoltare a Resurselor în Domeniul Protecției Copilului și Familiei (CDRDPCF).

începînd cu luna iunie a.c. APSCF a lansat proiectul de dezvoltare a resurselor de monitorizare a drepturilor copilului. Cu suportul UNICEF Moldova, secretariatul APSCF contează pe instituirea în cadrul APSCF de micro-rețele ale ONG-urilor membre în 5 regiuni geografice ale țării (nord, centru, sud, UTA Găgăuză și regiunea Transnistreană). Aceste micro-rețele vor fi constituite, pentru început, dintr-un ONG-antena regională și alte 2-3 ONG-uri partenere, care împreuna vor învata  animeze activități de monitorizare a drepturilor copilului.

2. Obiectivul Termenilor de referință:

Identificarea în regiunile de nord, centru și sud a 3 ONG-uri antene regionale (cîte un ONG pentru fiecare regiune) și a cîte 2-3 ONG-uri resursă pentru fiecare regiune.

3. Beneficii pentru ONG-urile antene regionale și ONG-urile resursă

– instruire gratuită, în perioada august 2010 – august 2011, asupra monitorizării drepturilor copilului, compusă din 4 ateliere teoretice și 4 sesiuni prin corespondență;

– granturi mici pentru animarea în regiuni a activităților de monitorizare a drepturilor copilului.

4. Cerințe față de ONG-urile (candidate la pozițiile de ONG antena regională și ONG resursă) participante la concurs:

 1. Pot aplică doar ONG-uri membre ale APSCF, după cum urmează:
  1. pentru regiunea de nord – ONG-uri din raioanele Bălți, Briceni, Drochia, Edinet, FăleștiFloreștiOcniță, Rîscani, Sîngerei, Soroca;
  2. pentru regiunea centru – ONG-uri din raioanele Anenii Noi, CălărașiChișînău, Criuleni, Hîncesti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezină, Straseni, Telenesti, Ungheni;
  3. pentru regiunea de sud – ONG-uri din raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Causeni, Cimislia, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia;
 2. ONG-ul aplicant dispune de oficiu, echipament (cel puțîn telefon și computer cu acces la e-mail și internet) și personal;
 3. ONG-ul aplicant are parteneri guvernamentali și non-guvernamentali în cel puțîn 3 raioane din regiunea pentru care aplică;
 4. ONG-ul aplicant este gata și asume responsabilitățile indicate mai jos.

5. ONG-ul antena regională va fi responsabil de:

 1. Animarea procesului de monitorizare regională a drepturilor copilului conform unui plan de acțiuni și modelelor propuse și discutate cu formatorii și supervizorii;
 2. Stabilirea în coordonare cu formatorii, angajați în proiect, a tehnicilor, tematicilor, formatului consultărilor pentru monitorizarea regională a drepturilor copilului;
 3. Participarea și implicarea activă în cadrul atelierelor de formare și supervizare pe întreaga perioada de desfășurare a proiectului;
 4. Constituirea împreuna cu ONG-urile resursă a Grupurilor de Lucru regionale de monitorizare a drepturilor copilului;
 5. Prezentarea înainte de fiecare atelier (începînd cu al IIIlea) a raportului de constatări și concluzii elaborat în Grupul de Lucru regional.

6. ONG-ul resursă va fi responsabil de:

 1. Asistarea ONG-ului antena regională în animarea procesului de monitorizare regională a drepturilor copilului conform planului de acțiuni și modelelor propuse și discutate cu formatorii și supervizorii;
 2. Participare activă la stabilirea în coordonare cu ONG-ul antena regională și formatorii a tehnicilor, tematicilor, formatului consultărilor pentru monitorizarea regională a drepturilor copilului;
 3. Participarea și implicarea activă în cadrul atelierelor de formare și supervizare pe întreaga perioada de desfășurare a proiectului;
 4. Constituirea împreuna cu ONG-ul antena regională a Grupurilor de Lucru regionale pentru monitorizarea drepturilor copilului;
 5. Participarea la prezentarea înainte de fiecare atelier (începînd cu al IIIlea) a raportului de constatări și concluzii elaborat în Grupul de Lucru regional.

7. Proces de selectare:

Pentru participare la concurs, ONG-urile care întrunesc condițiile de participare prevăzute la punctul 4, vor prezența: o scrisoare de motivare (1 pagină), o declarație pe propria responsabilitate (1 pagină) despre disponibilitatea oficiului, a echipamentului, a personalului și asumarea responsabilităților indicate la punctul 5 sau 6, în funcție de poziția la care aplică.

Dosarele vor fi depuse, pîna la 20.08.2010, ora 17:00, în format electronic sau pe suport de hîrtie la secretariatul APSCF pe adresa – or. Chișînău, str. Alexandru cel Bun 7, oficiul 216 sau e-mail: office@aliantacf.md sau fax: (22) 260 627.

Selectarea dosarelor cîstigatoare va fi efectuată de către CC APSCF pîna la 25.08.2010.

Fiecare ONG selectat va semna un Contract de finanțare cu CDRDPCF pentru durata proiectului.