Adunarea Generală 2009 – APSCF

COMUNICAT DE PRESĂ

La 18 decembrie 2009, la Chișinău, va avea loc Adunarea Generală anuală a membrilor, la care vor participa peste 80 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor membre, autorităților publice și organizațiilor partenere.

În prima parte a Adunării Generale a APSCF vor fi prezentate: Raportul anual narativ și financiar, Planul cadru de activități pentru 2010. Acesta din urmă va fi prezentat spre aprobare reprezentanților organizațiilor membre.

Conform Statutului APSCF, în cadrul Adunării Generale se va efectua alegerea și prezentarea noului Consiliu Coordonator 2010 – 2011.

În cea de-a doua parte a Adunării Generale, participanții la eveniment vor activa în trei ateliere de lucru:

Atelierul N.1

  • Management organizațional (resurse umane, financiare, activități, fundraising);

Atelierul N.2

  • Drepturile și protecția copilului (monitorizarea, sensibilizare, informare, politica de protecție a copilului în ONG-uri etc.);

Atelierul N.3

  • Domenii specifice (abuz, neglijare, trafic de copii, copii cu nevoi speciale, exploatare sexuală comercială etc.)

La finalul lucrului pe ateliere participanții vor prezenta idei concrete pentru activitatea APSCF în anul 2010, astfel va fi înaintat spre dezbatere Planul Operațional APSCF pentru anul 2010 reieșind din ideile rezultate din lucrul în ateliere. Se preconizează proiectarea noii strategii de formare 2010 – 2012.

Amintim, că Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei este un for a peste 115 ONG-uri naționale și locale, constituit în 5 martie 2002, care își vede misiunea în sporirea participării actorilor sociali la dezvoltarea și promovarea politicilor și practicilor sociale axate pe copil și familie.

Viziunea APSCF presupune crearea unei lumi mai bune pentru fiecare copil și familie.

Evenimentul se va desfășura în sala de conferințe a Institutului Muncii (str. Zimbrului 10), începând cu ora 8:45.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

Viorica Balan – Secretar APSCF

Ostap Valentina – Asistent APSCF

str. Alexandru cel Bun 7, of. 216
tel/fax:  +373 22 26 06 27 tel:  +373 22 26 06 28

e-mail: viorica@aliantacf.md