ANUNȚ de ANGAJARE – expert evaluare proiect

ONG „Salvați Copiii” Moldova lansează concursul de selectare a unui expert pentru evaluarea proiectului Centrul de servicii sociale pentru copil și familie – Casa „Așchiuța“.

Obiectivele evaluării: realizarea diagnosticului Centrului de servicii sociale pentru copil și familie – Casa „Așchiuța“, consolidarea experienței obținute și identificarea potențialulului Centrului raportat la viitorul organizației.

Criterii de selectare a evaluatorului:

Evaluatorul poate fi atât persoană fizică cât și juridică, care întrunește următoarele criterii:

  • Studii sau experiență în domeniile: pedagogie, psihologie, asistență socială;
  • Cunoaștere bună a sistemului national și internațional de protecție a copilului;
  • Experiență de lucru în sistemul rezidențial de protecție a copilului sau buna cunoaștere a acestuia ;
  • Experiență de evaluare a sistemului rezidențial de protecție a copilului (cel puțin patru evaluări realizate pe domeniul vizat);
  • Cunoaștere bună a limbii române și capacități probante de redactare;
  • Motivație și disponibilitate de timp.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

  • CV personal sau CV-ul companiei, cu indicarea expresă a dovezii întrunirii criteriilor indicate mai sus și contactele a 2-3 persoane de referință;
  • Scrisoare de motivație (1 pag.).

Termenii de referință pentru evaluatorul proiectului pot fi accesați pe pagina web a organizației „Salvați Copiii” Moldova, www.salvaticopiii.org

Persoanele interesate pot expedia dosarul prin e-mail salcop@moldnet.md sau prin fax 23-25-82. Termenul limită de depunere a dosarelor 15.10.2009, ora 17:00.

Persoana de contact: Dorina Ardeleanu, coordonator Dezvoltare Instituțională.