VOLUNTARIAT în cadrul a 4 ONG-uri locale

ANUNȚ

4 ONG-uri active în domeniul azilului, care activează în parteneriat în cadrul programului MATRA și sunt următoarele: ONG Salvați Copiii Moldova; ONG Centrul de caritate pentru Refugiați; ONG Societatea pentru Refugiați; ONG Centrul de Drept al Avocaților

SELECTEAZĂ VOLUNTARI PENTRU SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR îN CADRUL ACESTOR ORGANIZAȚII.

Atribuțiile voluntarilor:

– asistență la soluționarea cererilor venite din partea refugiaților;
– menținerea legăturii cu partenerii în proiect și crearea unor noi parteneriate;
– actualizarea paginii de internet, culegerea de noi informații cu privire la proiecte și programe pentru refugiați;
– promovarea imaginii organizațiilor;
– organizarea diferitor evenimente, etc.

Pentru a deveni voluntar în cadrul acestor organizații:

– trebuie să manifești interes și spirit de echipă;
– să dorești să dedici o parte din timpul tău sprijinirii inițiativelor în domeniul azilului;
– să expediezi un CV și o scrisoare de motivare (cu specificarea domeniului în care dorești să activezi)
la următoarea adresa e-mail: refugee@molddata.md sau prin fax + 373 (22) 745-666
sau să le depui personal la oficiul ONG Salvați Copiii Moldova: str. Ion Pelivan 20, Chișinău
între orele 12.00 -17.00, pînă în data de 25 septembrie 2009.

Care sunt avantajele:

– oportunitatea de a activa într-o echipa profesionistă;
– dobîndirea de noi cunoștințe și abilități;
– implicarea în solutionarea problemelor refugiaților;
– cunoașterea mediului asociativ;
– participarea la instruiri pentru voluntari în cadrul programului MATRA și o școală de vară pentru cei mai activi!

Observații:

– ONG-urile activează de luni pînă vineri între orele 9:00 – 17:00.
– experiența anterioara în domeniu nu va constitui un criteriu de departajare.
– informații suplimentare puteți obține la telefon + 373 (22) 74 57 31 sau pagina web www.refugiati.info