Raportul periodic al RM privind CDC

Comitetul pentru Drepturile Copiilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite a adresat Guvernului Republicii Moldova problemele care urmează a fi discutate la cea de-a Cincizecea Sesiune a Comitetului pentru Drepturile Copilului din cadrul ONU în legătură cu examinarea celui de-al 2-lea și al 3-lea raport periodic al Republicii Moldova privind Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Guvernul trebuie să prezinte în scris informația suplimentară actualizată până la 24 noiembrie 2008.