STAGIU DE FORMARE – copilul cu cerințe educative speciale

STAGIU DE FORMARE

29 septembrie – 02 octombrie 2008

Obiectivul general al stagiului de formare este sporirea competențelor ONG – urilor în abordarea holistică a copilului cu cerințe educative speciale și promovarea drepturilor copilului, ca aceste drepturi să fie conștientizate ca norme de gândire și comportament civic și profesionist respectate de către fiecare persoană în parte.

La finele cursului de formare participanții vor fi capabili să:

La nivel de cunoaștere și înțelegere

·         Să cunoască tipologia dizabilităților, cauze și caracteristici, clasificarea lor, să cunoască terminologia specifică.

·         Să identifice simptomele specifice diferitor categorii de deficiențe.

·         Să achiziționeze elemente din legislația care reglementează apărarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale la nivel național și internațional.

·         Să stabilească ideile de bază ale trebuințelor umane și să le raporteze grupului dat de copii.

·         Să cunoască noțiuni introductive despre abuz și neglijență și strategii de prevenire/intervenție în cazul copiilor cu CES

La nivel de aplicare

·         Să aplice diverse tehnici de valorizare a copilului cu cerințe educative speciale.

·         Să identifice cerințele educative speciale ale copiilor în baza tipologiei dizabilităților.

·         Să selecteze strategii eficiente de prevenire/intervenție în caz de abuz și neglijare.

·         Să analizeze cauzele stigmatizării copiilor cu cerințe educative speciale.

La nivel de integrare

·         Să conștientizeze necesitatea de implicare personală în procesul de respectare a interesului, personalității, drepturilor copilului cu cerințe educative speciale.

·         Să conștientizeze efectele negative ale izolării copiilor cu CES.

·         Să-și formeze  o viziune corectă asupra rolului său personal în procesul de protecție a copilului cu cerințe educative speciale.