STAGIU DE FORMARE privind drepturile copilului

STAGIU DE FORMARE

Obiectivul general al stagiului de formare este îmbunătățirea nivelului de conștientizare cu privire la drepturile copilului și la Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

 

La finele cursului de formare participanții vor fi capabili:

–         Să explice noțiunile fundamentale legate de copii și drepturile acestora, precum și principiile fundamentale ale Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CDC);

–         Să cunoască cadrul legal și instituțional național privind drepturile copilului;

–         Să aplice principiile și prevederile CDC și ale legislației naționale la metodele de lucru utilizate.