Lansarea Programului de Formare 2008

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) în parteneriat cu Solidarité Laïque și FONPC România, în cadrul Programului PROCOPIL, derulat cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze anunță lansarea Programului de Formare pentru anul 2008.

În procesul de evaluare a Planului Strategic 2005-2007 al APSCF și cel de elaborare a noului Plan Strategic pentru 2008-2012, organizațiile membre APSCF au reafirmat importanța activităților de formare și cadrul continuu al acestora. Instruirea și consultanța au fost menționate drept cele mai importante servicii pe care ar trebui să le ofere APSCF în viitorii 5 ani pentru organizațiile membre.

Obiectivul major al Programului de formare al APSCF este de a contribui la consolidarea capacităților organizațiilor membre pentru a participa la elaborarea politicilor publice în domeniul protecției copilului și familiei, oferirea de servicii sociale de calitate, monitorizarea respectării drepturilor copilului și sensibilizarea opiniei publice și a factorilor decizionali în vederea respectării drepturilor copiilor în Republica Moldova.

În anul 2008 Programul de formare se va axa pe următoarele domenii:

  • Prevenirea abuzului și a violenței împotriva copilului;
  • Servicii sociale adresate copiilor cu nevoi speciale;
  • Activități socio-educative pentru copii.

Pentru fiecare din cele 3 domenii vor fi selectate, pe bază de concurs, nu mai mult de 7 ONG-uri membre ale APSCF.

Participarea la formare se va face în echipe de câte 3 persoane din partea fiecărei organizații aplicante.

Toate organizațiile implicate în Programul de formare vor beneficia, la începutul acestuia, de o instruire pe 2 subiecte transversale: drepturile copilului și managementul proiectului și/sau managementul organizației, în funcție de nevoile fiecărei organizației căștigătoare.

Formările se vor realiza în cadrul a câte 2 ateliere/domeniu urmate de 3 vizite de supervizare și consultanță în teren pentru fiecare ONG beneficiar.

Procedura de aplicare la concurs:

ONG-urile membre APSCF, interesate să participe la concurs, vor depune un dosar după cum urmează:

1.             O copie a Deciziei organului de conducere al organizației, semnată de către membrii acestuia, despre implicarea organizației în Programul de formare și delegarea în acest sens a 3 membri, inclusiv un tânăr voluntar.

2.             O scrisoare în care vor fi explicate argumentele de implicare a organizației în Programul de formare. Aceasta va fi elaborată într-o pagină și trebuie să conțină următoarea informație: motivația instituțională, lista nevoilor de formare, informație scurtă despre persoanele delegate la formare din partea organizației, descrierea scurtă a strategiilor de aplicare a celor învățate, lista categoriilor de beneficiari finali cu explicații asupra cum se va ajunge la aceștia, lista domeniilor de formare, conform priorităților organizației etc.

Fiecare organizație poate aplica pentru unul, două sau chiar toate trei domenii de formare.