Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova

În perioada 1 ianuarie 2022 – 30 decembrie 2023  Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis.

SCOPUL principal al proiectului este de a contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru toți copiii din Moldova.

OBIECTIVE PROPUSE

 • APSCF și membrii grupului EFA participă activ și influențează dialogul politic, planificarea strategică și monitorizarea în domeniul educației incluzive la nivel național și local
 • APSCF și membrii grupului EFA au o reprezentativitate mai mare a grupurilor marginalizate și capacități mai bune de a susține, participa și monitoriza implementarea politicilor în educația incluzivă

REZULTATE DE ATINS

 • Recomandări pentru formularea Programului național de educație incluzivă 2022-2027 elaborate și diseminate autorităților competente
 • Recomandări privind finanțarea și clasificarea serviciilor și facilităților de educație incluzivă în funcție de nevoi, elaborate și împărtășite cu autoritățile relevante (de exemplu, proiectarea pachetului minim de servicii pentru educația incluzivă pentru diferite grupuri de beneficiari)
 • APSCF și grupul EFA au un plan de comunicare și advocacy pentru a promova nevoile copiilor vulnerabili și cele mai bune practici de educație incluzivă existente
 • Sunt consolidate capacitățile Alianței și membrilor grupului EFA în advocacy bazat pe dovezi, incluziune, dimensiunea de gen, bugetare participativă, dezvoltarea și monitorizarea politicilor în educație
 • Membrii APSCF și ai grupului EFA au crescut ca număr și diversitate, reprezentând grupurile marginalizate și dezavantajate
 • APSCF și membrii grupului EFA sunt implicați în procese de învățare prin colaborare, generând cunoștințe, schimb de experiență și lecții învățate pentru consolidarea instituțională a acestora

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

 • Organizarea ședințelor de lucru cu membrii grupului EFA
 • Participarea la ședințele grupurilor de lucru organizate de către MEC (Ministerul Educației și Cercetării)
 • Participarea la ședințele grupului de lucru referitor la educația incluzivă, organizate de comisiile parlamentare
 • Elaborarea recomandărilor pentru Programul național de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2022-2027
 • Elaborarea recomandărilor privind finanțarea și clasificarea serviciilor și facilităților pentru educația incluzivă
 • Dezvoltarea unui plan de comunicare și advocacy
 • Asigurarea vizibilității proiectului
 • Facilitarea instruirilor la subiecte precum Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și politici de finanțare publică; Scrierea și managementul proiectului; Advocacy bazat pe dovezi; Monitorizarea politicilor publice
 • Desfășurarea sesiunilor de mentorat și coaching bazate pe necesități
 • Realizarea unui raport de documentare despre ONG-urile naționale și locale care oferă suport grupurilor de copii marginalizați, interesele cărora sunt insuficient reprezentate
 • Întruniri regionale cu reprezentanți ai autorităților publice și societății civile (Nord, Centru, Sud)
 • Organizarea proceselor/ sesiunilor de învățare prin colaborare