Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF

În perioada 1 iunie 2022 – 30 iunie 2023, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează proiectul „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar oferit de Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) și în parteneriat cu  organizațiile societății civile (OSC).

Scopul proiectului este de a furniza asistență umanitară pentru cca 4.500 refugiați ucraineni, resortisanți ai țărilor terțe (RTT), afectați de criză și localnici vulnerabili, prin capacitarea și finanțarea OSC-urilor locale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

O1. Sporirea capacităților tehnice și organizaționale ale OSC-urilor, în scopul oferirii asistenței umanitare eficiente și responsabile pentru cca 4.500 refugiați, RTT și localnici vulnerabili.

O2. Consolidarea capacităților financiare ale OSC-urilor, în valoare de 500.000 EURO, pentru a răspunde nevoilor umanitare actuale, în cadrul modelului-umbrelă APSCF.

REZULTATE și activități

Proiectul își propune să obțină următoarele rezultate (rezultate):

Rezultat 1. Capacitatea APSCF este dezvoltată și este creat un mecanism de finanțare cu sprijinul DKH.

Activitatea 1.1. Recrutarea personalului de proiect

Activitatea 1.2. Întocmirea unui raport de analiză a situației și a unui mecanism de sprijin financiar și tehnic provizoriu

Rezultatul 2. Capacitatea membrilor și a organizațiilor partenere este susținută

Activitatea 2.1. Organizarea instruirilor de consolidare a capacităților membrilor și partenerilor APSCF

Activitatea 2.2. Sprijin și mentorat continuu

Activitatea 2.3. Lobby și advocacy

Rezultat 3. Membrii și organizațiile partenere au acces la finanțare oportună și adecvată

Activitatea 3.1. Lansarea concursului pentru propuneri de proiecte

Activitatea 3.2. Evaluarea și selecția partenerilor de proiect

Activitatea 3.3. Monitorizarea activităților/proiectelor partenerilor