Campania regională și națională de advocacy privind promovarea pachetului INSPIRE

În perioada aprilie 2019 – aprilie 2020, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) implementează, la nivel național și regional, o campanie de advocacy bazată pe pachetul INSPIRE. Campania face parte din proiectele „Întărirea capacității ChildPact” și „Crearea capacităților regionale și naționale de diseminare și promovare a punerii în aplicare a pachetului INSPIRE în regiunea extinsă a Mării Negre” implementate de ChildPact.
Printre obiectivele campaniei se află:

  • cartografierea activităților desfășurate în Moldova și în zona extinsă a Mării Negre în conformitate cu cadrul INSPIRE (Șapte Strategii pentru Stoparea Violenței Împotriva Copiilor)
  • elaborarea și implementarea unui plan național de acțiune privind promovarea pachetului INSPIRE
  • promovarea strategiilor INSPIRE pentru stoparea violenței împotriva copiilor pe canalele proprii de social media și în mass media națională

Această activitate este implementată de APSCF în colaborare cu ChildPact – Coaliția Regională pentru Protecția Copilului, cu sprijinul financiar al Fundației Oak și Ignite Philanthropy.