Împreună pentru Copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în Regiunea Mării Negre

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Alianţa ONG-lor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei APSCF și ChildPact a implementat în R. Moldova proiectul „Împreună pentru Copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în Regiunea Mării Negre”.

Proiectul a fost finanţat de Ministerul Român al Afacerilor Externe, prin Programul de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare și a fost implementat de UNDP – BRC (Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite -Centrul Regional din Bratislava), prin intermediul Fundaţiei World Vision România, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru „Copil” (FONPC), Coaliţia pentru Protecția copilului din Armenia, Organizaţia Reliable future din Azerbaijan, World Vision Georgia și APSCF Moldova.

Proiectul și-a propus să contribuie la procesele de reformă în domeniul protecţiei copilului din ţările partenere, prin întărirea coaliţiilor de ONG-uri pentru copii din zona extinsă a Mării Negre.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  1. Întărirea coaliţiilor naţionale care militează pentru drepturile și protecţia copiilor astfel încât acestea să poată să adreseze în mod eficient problematicile naţionale din aria lor de expertiză;
  2. Împărtășirea experienţei de tranziţie a României pentru o mai buna aliniere a ţărilor partenere la cerinţele directivele Uniunii Europene privitoare la protecţia copilului;
  3. Reformarea sistemelor de protecţie a copilului din Armenia, Azerbaijan, Georgia și Republica Moldova pentru ca drepturile fundamentale să le fie garantate inclusiv copiilor cei mai vulnerabili.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

  • Partenerii de proiect au produs  materiale și documente de poziţionare faţă de politicile și de practicile curente din domeniul protecţiei copilului;
  • Organizarea de audienţe parlamentare și de întâlniri de cel mai înalt grad, în fiecare dintre ţările partenere;
  • Organizarea unei vizite de studiu pe teren, în România, pentru câte un reprezentant al autorităţilor guvernamentale și câte un reprezentant al societăţii civile din fiecare ţară parteneră (4 reprezentanţi guvernamentali și 4 reprezentanţi ai coaliţiilor, în total);
  • Dezvoltarea unui program de mentorat pentru viitorii experţii din domeniul protecţiei copilului;
  • Organizarea de adunări generale în fiecare coaliţie naţională;
  • Dezvoltarea de instrumente și de suporturi informatice și de comunicare, relevante atingerii obiectivelor prevăzute de proiect.

ChildPact este o coaliție de rețele naționale de ONG-uri pentru protecția copilului care militează pentru cooperare regională la nivel inter-guvernamental și al societății civile, pentru a identifica bune practici și soluții eficiente pentru asigurarea bunăstării copiilor. Mai multe informații despre ChildPact pe www.childpact.org.