Dezvoltarea capacităților ONG-urilor membre APSCF în monitorizarea Convenției pentru Drepturile Copilului

Acest proiect a fost derulat în perioada 2010 – 2011 și s-a axat pe formarea a 20 de ONG-uri, preponderent din cele 5 regiuni asupra procedurilor, metodelor și principiilor de monitorizare a drepturilor copilului. În fond este un proces de pregătire pentru elaborarea următorului raport alternativ, care, în cazul în care Guvernul va respecta termenul indicat în Recomandările Comitetului, va fi elaborat în 2015.

Proiectul a fost susținut de UNICEF și a constituit parte din acțiunile programului PROCOPIL.