Educația incluzivă se bazează pe recunoașterea dreptului fiecărui copil la educație, și presupune înțelegerea diferențelor de adaptare și învățare specifice fiecărui copil, indiferent de necesitățile lui educaționale.

Pentru a recunoaște meritele instituțiilor care au avut o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive, APSCF acordă anual Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ și INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Detalii despre trofeu și criteriile de selecție aici.

Trofeul poartă numele regretatei Alexandra Grajdian, promotor și unul dintre primii fondatori ai mișcării ONG-iste din raionul Criuleni, cu o vastă activitate pedagogică și-a dedicat ultimii 15 ani din viață educației incluzive și a luptat pentru drepturile copiilor și tinerilor cu dizabilități și ale persoanelor în vârstă.

Anul acesta, trofeul a fost acordat Școlii primare-grădiniță numărul 120 din Chișinău. Într-o perioadă când se vorbea timid despre dreptul tuturor copiilor de a fi educați în învățământul general, Școala primară – grădiniță nr. 120 acceptase deja copiii cu dizabilități și depunea toate eforturile ca practica să devină una normativă la nivel național. Școala a fost și prima instituție din țară care a acceptat integrarea copiilor cu CES în școala de cultură generală, cu servicii suplementare create.

Mențiuni speciale pentru promovarea educației incluzive au primit: Liceul Teoretic ”Pro Succes” (Chișinău) pentru leadership în implementarea educației incluzive, Gimnaziul Mănoilești (Ungheni) pentru cooperare și parteneriate în crearea condițiilor optime pentru educație incluzivă, Școala primară-grădiniță „Alexandru Donici” (Cahul) pentru promovarea educației incluzive la nivel național, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” (Strășeni) pentru promovarea pro-activă a experiențelor proprii în domeniul educației incluzive, Gimnaziul Izbiște (Criuleni) pentru activism în consolidarea parteneriatului comunitar și promovarea educației incluzive, Instituția de educație timpurie nr. 5 ”Licurici” (Ialoveni) pentru activism în dezvoltarea serviciilor de suport pentru educație incluzivă timpurie.