Concurs pentru selectarea unui expert internațional pentru revizuirea proiectelor de cercetare academice în domeniul bullyingulu

TERMENI DE REFERINŢĂ

APSCF anunță concurs pentru selectarea unui expert internațional pentru revizuirea proiectelor de cercetare academice în domeniul bullyingului în Republica Moldova.

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 64 de organizații non-guvernamentale locale, naționale și internaționale prezente pe întreg teritoriul țării, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional și pentru dezvoltarea actorilor, mecanismelor și practicilor de implementare care asigură respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Unul din domeniile de activitate și pledoarie al APSCF este educația de calitate. Astfel, în perioada 2021-2024 APSCF implementează cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED) proiectul “Împreună pentru Educație de Calitate”, cu scopul de a contribui la crearea uni mediu educațional mai sigur și protector pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

Una dintre activitățile proiectului constă în realizarea a cinci cercetări academice în domeniul bullyingului și cyberbullying-ului. Scopul acestor cercetări este de a obține o înțelegere mai profundă a particularităților acestor fenomene în Republica Moldova și de a furniza autorităților, din partea proiectului, recomandări practice privind prevenirea și combaterea bullyingului în școlile din Moldova. De asemenea, concluziile cercetărilor vor servi ca bază pentru dezvoltarea de campanii de informare, sensibilizare și advocacy, susținute de dovezi, care vor fi implementate în cadrul proiectului. În realizarea cercetărilor, se va acorda o atenție deosebită utilității practice a rezultatelor obținute.

Cercetările abordează subiecte precum cunoștințele, atitudinile și practicile adolescenților în legătură cu cyberbullying-ul în Moldova, particularitățile violenței școlare în jurisprudența națională și internațională, strategii și programe de prevenire și intervenție în situațiile de bullying și cyberbullying în școli, precum și particularitățile bullying-ului îndreptat împotriva elevilor cu nevoi educaționale speciale și copiilor cu dizabilități.

În acest moment, cercetările se află în faza finală de realizare. Pentru a asigura un nivel înalt de calitate, coerență și relevanță a rezultatelor obținute, APSCF va contracta un consultant internațional specializat, care să efectueze o revizuire a cercetărilor în curs și să ofere recomandări autorilor pentru îmbunătățirea proiectelor de cercetare.

Scopul consultanței

Scopul consultanței este efectuarea revizuii cercetărilor în curs și oferirea recomandărilor de îmbunătățire a proiectelor de cercetare înainte de publicarea acestora. 

Sarcina tehnică

Sarcina tehnică implică următoarele activități pentru expertul angajat:

  1. Expertul va stabili criteriile în baza cărora se va efectua evaluarea proiectelor de cercetare, pentru a se asigura de calitatea științifică a cercetării. Rezultatele cercetării vor fi evaluate inclusiv prin prisma competenței, semnificației și originalității acestora.
  2. Expertul va analiza proiectele de cercetare și le va evalua în baza criteriilor stabilite pentru a identifica punctele forte și slabe ale acestora și va furniza recomandări pentru îmbunătățire în formă scrisă și în cadrul unei ședințe online cu fiecare cercetător/echipă de cercetători.
  3. Va revizui calitatea implementării recomandărilor oferite și la necesitate va oferi recomandări suplimentare.

Managementul consultanței

Expertul va coordona implementarea activităților cu echipa Secretariatului APSCF.

Profilul expertului

Competențe în domeniu: Expertul trebuie să aibă o experiență vastă în domeniul cercetărilor academice, să cunoască bine domeniu investigat. Trebuie să fie familiarizat cu cadrele teoretice, metodologiile și tendințele actuale din cercetarea în domeniu.

Calificări academice: Expertul trebui să dețină o diplomă de studii avansate relevantă (de exemplu, doctorat, master în psihologie, sociologie, educație sau o disciplină similară).

Experiență în cercetare: Candidatul selectat trebuie să dețină practică în efectuarea cercetărilor de înaltă calitate despre bullying sau tematici conexe.

Experiență în publicații: Expertul trebuie să poată demonstra că deține publicații în reviste academice de înaltă calitate sau în alte surse profesionale relevante.

Obiectivitate și imparțialitate: Expertul trebuie să abordeze cercetările cu obiectivitate și imparțialitate, indiferent de opinii sau părtiniri personale.

Abilități de comunicare: Candidatul selectat trebuie să aibă abilitățile eficiente de comunicare, pentru a oferi feedback clar, constructiv și detaliat. Trebuie să poată articula gândurile și sugestiile într-un mod respectuos și constructiv, ajutând autorii să înțeleagă punctele forte și punctele slabe ale cercetării lor și să-i îndrume către îmbunătățire.

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Dosarul de aplicare trebuie să fie depus în conformitate cu termenii de referință și să conțină:

  1. CV-ul candidatului cu indicarea cercetărilor relevante realizate și a publicațiilor.
  2. Oferta financiară exprimată în Euro NET pe zi de lucru.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 9 iulie 2023, ora 23:59.

Dosarul va fi depus la adresa  electronică office@aliantacf.md cu indicare la Subiect „Expert cercetări academice”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să scrieți la aceeași adresă de e-mail sau să telefonați la numărul +373 781 67 723.