Consultanță privind elaborarea manualului de resurse umane al APSCF

Termeni de referință (TOR)

pentru prestarea serviciilor de consultanță privind elaborarea manualului de resurse umane al Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

Tipul contractului: servicii de consultanță pentru elaborarea politicii organizaționale și a manualului de resurse umane.

Perioada preconizată a consultanței: mai – iunie 2023

Candidați eligibili: persoane fizice și juridice.

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

În contextul creșterii organizației și a extinderii echipei secretariatului APSCF, precum și a necesității de optimizare a funcționalității instituționale, APSCF a demarat procesul de dezvoltare a politicilor și procedurilor interne, inclusiv a politicilor de resurse umane.

Obiectivul, sarcinile, livrabilele și termene limită de prestare a serviciilor de consultanță

Obiectivul consultanței constă în dezvoltarea manualului resurselor umane în conformitate cu cerințele prezentului TOR.

Serviciile de consultanță vor consta în realizarea următoarelor sarcini*:

 1. Ședințe de lucru cu personalul relevant al APSCF;
 2. Elaborarea planului și metodologiei de lucru;
 3. Analiza structurii interne/specificului de organizare și consultarea documentelor de referință ale APSCF;
 4. Elaborarea structurii manualului de resurse umane al APSCF;
 5. Dezvoltarea capitolelor manualului de resurse umane al APSCF;
 6. Ajustarea manualului conform sugestiilor oferite de echipa APSCF și prezentarea versiunii finale.

*Toate sarcinile/activitățile vor fi planificate și coordonate cu persoanele responsabile din cadrul APSCF.

Prestatorul de servicii va transmite următoarele livrabile:

LivrabileTermen limită
Plan și metodologie de implementare  31 mai
Structura manualului de resurse umane al APSCF7 iunie
Draftul manualului de resurse umane al APSCF20 iunie
Manualul de resurse umane final23 iunie

Cerințe minime față de prestatorul de servicii:

 • Studii superioare absolvite în management, resurse umane, drept, administrare publică și/alte domenii relevante;
 • Cel puțin cinci (5) ani de experiență în domeniul managementului resurselor umane, dezvoltării politicilor resurselor umane;
 • Cunoașterea bună a codului muncii și a legislației aferente consultanței, standardelor, bunelor practici, metodologiilor și a instrumentelor necesare pentru realizarea sarcinilor;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică pentru organizații ale societății civile;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de documentare,  analiză, sintetizare și structurare;
 • Cunoașterea avansată (scris și vorbit) a limbii române este obligatorie.
 • Focusat pe calitate, profesionalism, punctualitate;

Conținutul și evaluarea ofertei

 1. Oferta tehnică și financiară conform Anexei 1 de mai jos.
 2. CV-ul consultantului.

Evaluarea ofertei se va face pe baza raportului de 60% pentru aspectul tehnic (CV și oferta tehnică) și 40% pentru oferta financiară.

Termenul limită de depunere a dosarelor

Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 21 Mai 2023, ora 23:59, la adresa de e-mail office@aliantacf.md, cu mențiunea în titlul e-mail-ului Consultanță manual resurse umane APSCF.

Notă: APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul.

 Anexa 1. Oferta tehnică și financiară

Nr.SarcinaLivrabilZile de consultanțăPreț per zi BRUT/TVA inclus*, MDL
1Stabilirea așteptărilor și convenirea planului de lucru și a metodologiei de implementare cu personalul relevant al APSCF (ședință de lucru).Plan și metodologie de implementare     
2Analiza structurii interne/specificului de organizare și consultarea documentelor de referință ale APSCFStructura manualului de resurse umane al APSCF  
3Elaborarea primului draft a manualului de resurse umane al APSCF și consultarea acestora cu personalul relevant.Draftul manualului de resurse umane al APSCF    
4Ajustarea manualului conform sugestiilor oferite de echipa APSCF și prezentarea versiunii finaleManualul de resurse umane final  
TOTAL:  

*Persoanele juridice vor prezenta oferta financiară cu TVA inclus.

*Persoanele fizice vor  prezenta oferta financiară cu suma Brută (12% impozit pe venit, 9% prime de asigurare).