Îmbunătățirea Mecanismului de Contractare și Finanțare a Serviciilor Sociale

Dezvoltarea eficientă a serviciilor sociale are nevoie de 5 elemente de bază: cadrul legal adecvat ce oferă perspectiva de dezvoltare a sectorului, cadrul instituțional bine organizat, care să asigure delimitarea funcțiilor și responsabilităților, cadrul operațional funcțional, resurse umane suficiente, instruite și puternic motivate și finanțarea. Deși sunt necesare intervenții pentru consolidarea tuturor celor 5 elemente menționate mai sus, primul element al cadrului de gestionare al sistemului integrat de servicii sociale care trebuie ajustat și adaptat la noile realități și nevoi sociale este cadrul legal.

Cadrul legal actual ce reglementează crearea, dezvoltarea, prestarea și finanțarea serviciilor sociale în Republica Moldova este unul permisiv însă nu este suficient de dezvoltat pentru a soluționa întregul spectru de probleme ce țin de acreditarea, contractarea și finanțarea serviciilor sociale. Mai mult ca atât, nu este respectat și valorificat. Autoritățile responsabile de gestiunea sistemului de servicii sociale înregistrează întârzieri substanțiale în vederea dezvoltării actelor necesare punerii în aplicare a prevederilor cadrului legal existent.

APSCF își propune să contribuie la îmbunătățirea mecanismului de contractare și finanțare a serviciilor sociale prin ajustarea cadrului legal în vederea asigurării unui mecanism funcțional de contractare și finanțare a serviciilor sociale prestate de ONG-uri prin:

  1. promovarea amendamentelor la un șir de legi și acte regulatorii în vederea ajustării și simplificării procedurilor de achiziție pentru ONG-urile prestatoare de servicii sociale
  2. promovarea recomandărilor de ajustare și de completare a cadrului normativ de acreditare a prestatorilor de servicii sociale

AFLĂ MAI MULTE DESPRE INIȚIATIVA APSCF DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MECANISMULUI DE CONTRACTARE ȘI FINANȚARE A SERVICIILOR SOCIALE

Raportul privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale, studiu realizat de Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”, la solicitarea APSCF, Chișinău 2020 – CITEȘTE RAPORTUL AICI

Întâlniri, ședințe de consultare (detalii AICI), ateliere de lucru, seminare de formare (detalii AICI)

Criteriile pe baza cărora statul decide ce servicii sociale să fie prestate în regim propriu, pe de o parte, și ce servicii să fie  contractate de la prestatorii privați, pe de altă parte, diferă de la o țară la alta, în funcție de modelul de protecție socială adoptat. În Moldova, ca și alte țări din Europa de Est, se observă o tendință … CITEȘTE ARTICOLUL AICI

Campanii online de conștientizare și promovare a necesității îmbunătățirii cadrului legal al mecanismului de contractare și finanțare a serviciilor sociale … DETALII AICI