Monitorizarea drepturilor copiilor și raportarea implementării Convenției ONU privind drepturile copilului în Republica Moldova

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) joacă un rol important în monitorizarea structurată și participativă a situației copiilor și asigurarea respectării drepturilor copilului în Republica Moldova.

Până în anul 2008, eforturile monitorizării situației copilului în Republica Moldova au fost dispersate, ONG-urile active în domeniu concentrându-și analizele asupra unor fenomene vizând adopția națională, abandonul copiilor, violența față de copii etc., eforturi considerabile care au constituit repere pentru inițiative și proiecte de reformare a sistemului național de protecție a copilului.

Începând cu anul 2008, APSCF elaborează Raportul Alternativ privind implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova. Raportul constituie o inițiativă APSCF, și se bazează pe expertiza specialiștilor în domeniu, reprezentanți ai organizațiilor membre APSCF. Procesul de elaborare este unul participativ, fiind consultați atât practicieni în ddomeniul protecției sociale, cât și copiii apărători ai drepturilor lor.

Raportul Alternativ APSCF prezintă o viziune de ansamblu și multidimensională asupra situației copiilor, prin relevarea observațiilor și propunerilor de îmbunătățire a condițiilor sub diferite aspecte: a) mediul familial și îngrijirea alternativă, b) dizabilitatea, serviciile elementare de bunăstare și sănătate, c) educația, agrementul și activitățile culturale, d) măsuri speciale de protecție ș.a.

APSCF desfășoară sistematic campanii de pledoarie pentru drepturile copiilor, orientându-se spre atragerea atenției publice asupra principalelor aspecte problematice în diverse sectoare, precum combaterea abuzului și neglijării copiilor, asigurarea unei educații de calitate printr-un mediu școlar incluziv, exploatarea economică, sexuală și traficul de copii, asigurarea serviciilor elementare de sănătate și bunăstare etc.

2017

Raportul Alternativ privind Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova, 2017 poate fi consultat aici.

2008

Raportul Complementar privind Implementarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova, 2008 poate fi consultat aici.