HG 812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 149, art. Nr. 863.

Parteneri