HG 581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, publicată pe 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 083, art. Nr. 624.

Parteneri