HG 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopții Internaționale și aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopții Internaționale și aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia, publicat pe 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127, art Nr. 632.

Parteneri