HG 550 din 22.07.2011 - acreditarea și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 550 din 22.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale în Republica Moldova și a listei serviciilor și activităților pe care le pot desfășura în domeniul adopției internaționale.  A fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 122--127/622.

Parteneri