HG 450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar, publicată pe 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 075, art Nr. 522.

Parteneri