HG 432 din 20.04.2007 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 432 din 20.04.2007 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial; publicată pe 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060, art Nr. 468.

Parteneri