HG 1361 din 07.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă

HG 1361 din 07.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă a fost publicată pe data de 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202, art Nr. 1436.

Parteneri