HG 1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 178-179, art Nr. 1248.

Parteneri