Indexul Incluziunii

Indexul Incluziunii  constituie un set de materiale de suport pentru autoevaluarea tuturor aspectelor școlii – inclusiv a activităților de pe terenurile de joacă, din cancelarii și din sălile de clasă – precum și din comunitățile și mediul din jurul școlii. Indexul încurajează personalul școlii, părinții/îngrijitorii și copiii să contribuie la un plan de dezvoltare incluzivă și să-lpună în practică. Ediția revizuită și actualizată a Indexului poate fi accesată aici.

 

Parteneri