APSCF - plan de activitate 2016

Planul de activitate 2016 APSCF conține activitățile proiectate a avea loc în anul 2016 pentru a consolida capacitatea membrilor APSCF, a monitoriza respectarea drepturilor copiilor la noi în țară, și a susține implementarea strategiei naționale de protecție a copilului 2014-2020

Parteneri